VZDÁLENOST HVĚZD METODOU PB© Rostislav Bičan

Ostrava

1. ÚVODV naší galaxii Mléčná dráha je přibližně 400 miliard hvězd. Mléčná dráha je spirální galaxií s příčkou. Galaxie je diskového tvaru s výdutí kolem středu galaxie. Průměr galaxie je asi 30 kpc. Budu se věnovat hvězdám hlavní posloupnosti. U těchto hvězd probíhá termojaderná reakce, přeměna vodíku na helium. Hvězdy hlavní posloupnosti zahrnují asi 90% všech hvězd galaxie. Hlavní posloupnost tvoří hvězdy táhnoucí se diagonálně v HR diagramu.

Pro měření vzdáleností hvězd hlavní posloupnosti v naší galaxii Mléčná dráha se používá metoda trigonomické paralaxy. Jedná se o měření úhlů na vzdáleném kosmickém pozadí. Paralaxa rychle klesá k nule s rostoucí vzdáleností hvězdy. Přesnost metody je ovlivněna sklonem průvodiče hvězdy vzhledem k rovině oběhu Země. Použití metody je omezeno na hvězdy bližší než jednu kiloparsec.

Marie Palmerová na základě měření dvou fyzikálních veličin pro hvězdu hlavní posloupnosti určuje v práci [ 1 ] výpočtem dalších deset charakteristik hvězdy. V její metodice jsou nezávislými veličinami dva parametry a to paralaxa p a barevný index i( B-V ) hvězdy.

V této práci využiji té skutečnosti, že astronomové měří u hvězd galaxií i další nezávisle proměnnou veličinu a to vizuální hvězdnou velikost m. V práci [ 2 ] jsem určil vztah mezi vizuální hvězdnou velikostí m a teoretickou hvězdnou velikostí mt. V předložené metodice PB ( Palmerová – Bičan ) to umožňuje stanovit výpočtem vzdálenost hvězdy v rozsahu do několika stovek kpc. Což je už vzdálenost nejbližších galaxií.

2. CHARAKTERISTIKY REFERENČNÍCH HVĚZD

V metodice PB budu využívat charakteristiky dvou referenčních hvězd. Za prvé - charakteristiky referenční hvězdy Samantha u které byla definována podle soustavy SI nultá absolutní hvězdná velikost M. Za druhé charakteristiky referenční hvězdy Slunce. Zde si můžeme ověřit platnost použitých astronomický zákonů.


3. METODA PBMetoda PB ( Palmerová – Bičan ) pro určování vzdálenosti hvězd hlavní posloupnosti od Země vychází z měření dvou astronomických veličin. Těmito veličinami jsou barevný index i(B-V) a vizuální hvězdná velikost m. Nová metodika určování vzdálenosti hvězd je zde demonstrována na příkladě hvězdy Sirius A.


Hvězda Sirius A je od Země vzdálená 2,550 pc. Metodu PB pro stanovení vzdálenosti hvězdy lze použít tam, kde dokážeme určit barevný index i(B-V) hvězdy.Copyright © 2021 by Rostislav Bičan. All rights reserved.

Literatura:

[ 1 ] Palmerová M.: Astronomie Palmerové, internet r. 2015

[ 2 ] Bičan R.: Kosmologie a kalibrace metod měření vzdáleností, internet r. 2020

konec *****